Hushållsbrunnar

Innan man tar i bruk en ny brunn bör man låta kontrollera brunnsvattnets kvalitet på ett laboratorium. Det finns skäl att låta kontrollera vattnet med tre års intervaller, eftersom det ofta inte går att upptäcka eventuella kvalitetsproblem om man förlitar sig på sina sinnesintryck.

Varje gång då brunnsvattnets kvalitet på kort tid har förändrats bör man låta undersöka kvaliteten. Om vattnet är uppenbart förändrat, bör man inte dricka det utan att koka upp det. Det lönar sig att regelbundet kontrollera även brunnskonstruktionernas skick.

Typiska problem i ringbrunnarnas vatten:

  • höga halter av markbakterier
  • förekomst av tarmbakterier
  • höga halter av järn och mangan
  • vattnet är alltför surt.

Vanliga kvalitetsproblem hos borrbrunnsvatten:

  • lukt förorsakad av svavelväte
  • hög salthalt i vatten intill kusten och i närheten av huvudvägarna
  • hög radonhalt

Mera information