Hur och var motionerar du? Staden gör en utredning om borgåbornas motionsvanor