Hur kommer strategin till?

Stadens externa verksamhetsmiljö befinner sig i exceptionellt stora förändringar. Kommunernas roll, uppgifter och ekonomiska förutsättningar i framtiden är osäkra. Detta är en viktig utmaning för beredningen av den nya stadsstrategin. 

Borgå stadsfullmäktige har beslutat att den nya strategin ska vara långsiktig, visionär, koncis och tydlig. De strategiska valen måste vara bärkraftiga ända till 2030-talet. 

Strategin har invånarna i fokus och möjliggör en snabb utveckling med olika försök. Vi funderar på effekterna av de förändringskrafter som mest påverkar Borgå framförallt med hänsyn till de förändringar som sker i invånarnas vardag. 

Strategin bereds i en bred växelverkan mellan stadens beslutsfattare, personal, olika invånargrupper och näringslivet i området. Samarbetspartnern i strategiarbetet är Demos Helsinki. Avsikten är att strategin blir färdig sommaren 2018.

Ta del av strategins beredningsprocess