Hur går röstningen till?

På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsstället på valdagen anges på meddelandekortet som skickats till var och en som har rätt att rösta.

Alla röstberättigade får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Ta med till röstningsstället ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med bild. Du ska bevisa din identitet i samband med röstning. Det meddelande om rösträtt som du fick per post kan du gärna också ta med dig.

Om du inte har ett identitetsbevis med bild, kan du på polisinrättningen avgiftsfritt få ett tillfälligt personkort som du kan använda vid röstning. För det tillfälliga personkortet behöver du två passfoton.

Anvisningar för röstning