Hur fungerar Byaskjussen

Byaskjussen trafikerar mellan Borgå centrum, området kring Borgå sjukhus, idrottshallarna i Kokon, de norra byarna och Askola måndag till fredag kl. 17.15–21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00.

Byaskjussens trafikeringsområde

Byaskjussen trafikerar i Saxby, Finnby, Hax, Strömsberg, Torasbacka, Kerko, Veckjärvi, Sannäs, Jackarby, Illby, Siggböle, Gammelgård, Karsby, Vahijärvi, Askola kyrkby, Vakkola, Särkijärvi och Monby. 

Byaskjussen trafikerar i de områden som syns på kartan. Upphämtningsplatsen och resans destination ska finnas inom dessa områden. Byaskjussen kan inte användas för resor inom centrumområdet eller byarna. I stadscentrum kan upphämtningsplatsen också vara en uppsamlingshållplats. Uppsamlingshållplatserna är markerade med Byaskjussens symbol. Byaskjussens avgångs- och ankomsttider kan variera något inom de gränser som har meddelats. Appen anger mer exakt när skjutsen kommer. 

Byaskjussens trafikeringsområde

Uppsamlingshållplatser

Beställning och betalning med applikationen

Läs mer i Byaskjussens användarvillkor

Dataskyddsbeskrivning