Hur fungerar Byaskjussen?

När du behöver skjuts, sök fram rutten och beställ skjutsen i förväg med hjälp av Kyyti. Du kan beställa tidigast fem dagar i förväg före resan.

  • Ange antalet passagerare (även barn), bagage och husdjur när du beställer skjuts. Ange även om du använder rullstol.
  • Om passageraren behöver en ledsagare ska även ledsagaren anges som passagerare i Byaskjussen. Byaskjussens chaufför har inte möjlighet att hjälpa till vid upphämtningsadresserna och slutmålen. Föräldrarna ansvarar för sina minderåriga barn, även om barnen skulle resa utan deras sällskap.
  • Byaskjussen körs med en minibuss som inte kan vändas på trånga ställen, så som till exempel små gårdar. Då du beställer skjuts, ange en avhämtnings- och ankomstplats där bussen säkert kan vändas.
  • Appen meddelar skjutsens upphämtningstid som ett intervall, som preciseras när det står klart om andra passagerare kommer att ansluta sig längs rutten. En exaktare tid meddelas i god tid före skjutsens tidigast möjliga upphämtningstid.
  • Du ser upphämtningstiden i realtid i appen senast tio minuter innan den tidigast möjliga upphämtningstiden. Efter detta kan du se bilen närma sig på kartan i appen.
  • Gå till upphämtningsstället på utsatt tid. Byaskjussen kan inte vänta på enstaka kunder efter den utlovade upphämtningstiden, eftersom den måste hålla det tidsschema som har utlovats till de övriga kunderna. Chauffören kontaktar dig per telefon på det nummer som har angetts i appen om det finns oklarheter kring läget.
  • Du känner igen Byaskjussen på bilens logo och registernummer, som meddelas när du beställer skjutsen.
  • Beställningsnumret är din biljett. Meddela numret till chauffören när du stiger på. Spara biljetten under hela resan.
  • Det är förbjudet att röka, dricka alkohol, skräpa ner och trakassera andra i Byaskjussen.

Läs mer i användarvillkoren för Byaskjussen