Höstsäsongens verksamhet vid ungdomstjänsterna är aktivt i gång