Hörs de ungas röst? Detta är frågan på ett diskussionsmöte den 26 februari