Hörs de ungas röst? Detta är frågan den 25 februari