Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd i fråga om hotell- och marketplanen för västra åstranden