Högkvalitativa tjänster med rimliga priser men också på klimatvänligt sätt

De centrala målen i Borgås stadsstrategi är ekologi. Klimatmålen spelar en stark roll i de olika sektorernas vardag i staden. Till exempel Affärsverket Borgå lokalservice har gjort betydande val utifrån detta.

“Vårt arbete är energieffektivt: vi lagar dagligen mat för 10 000 personer och städar och underhåller stadens fastigheter. Genom att undersöka och planera lyckas vi dock minska de oundvikliga utsläppen på grund av arbetet”, berättar verkställande direktör Annika Malms-Tepponen.

“Det viktigaste är att vi med tanke på miljön utvecklar verksamheten hela tiden åt rätt håll.”

Malms-Tepponen är stolt över de många lösningar som affärsverket tagit i bruk, med vilka man strävar efter miljövänlighet. 

Det nya centralköket som blev färdigt i slutet av år 2017 är allt miljövänligare: kylmedierna för kylutrymmen är så ekologiska som möjligt och kondensvärmen utnyttjas i andra utrymmen.

Miljösynpunkterna beaktas också i upphandlingar. Affärsverket köper för 3,5 miljoner euro livsmedel under ett år och hyr arbetskläder till 287 anställda. I den här skalan har tvättsättet av kläder med inhemska och ekologiska ämnen och på miljövänligt sätt redan en inverkan.

Utsläppen i Borgå har minskat med en tredje del

Borgå deltar i projektet Kolneutrala kommuner, nätverket Hinku. Enligt projektets senaste kalkyler över utsläppen för 2016 har växtutsläppen per invånare i Borgå minskat med 33 procent från 2007.

“Vi har också sett till att transportföretagen förbinder sig att använda förnybar diesel”, berättar Malms-Tepponen.

“Vi går inte och tar prov på bilarnas tankar - utgångspunkten är att vi litar på våra underleverantörer och att de använder det bränsle som överenskommits. Vid behov kan vi förstås ta stickprov: vi kan till exempel be om att få se kvittona för bränsleköpen.”

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz tror på styrkan i det upplysande arbetet, såsom kampanjen Accelerator för hållbara levnadsvanor:

“Vi kan påverka i vissa frågor på stadsnivå men det största potentialet för förändring finns i Borgåbornas konsumtionsvanor. I acceleratorn, som inleddes under hösten 2018, har vi gjort försöksperioder: vi har följt upp koldioxidavtrycket hos pilotgruppen som består av åtta hushåll och gett tips om hur koldioxidavtrycket kan minskas. Mottagningen har varit mycket bra, och vi vill utvidga verksamheten med acceleratorn”, berättar von Schoultz.

Borgå eftersträvar att vara föregångare i klimatarbetet

Målen för hållbar utveckling har redan länge ingått i stadens strategi. Borgå var pilotstad redan år 2008 i Sitras energiprogram; år 2014 gick Borgå med i nätverket för kolneutrala kommuner. Von Schoultz anser att det är nyttigt att söka idéer utanför de egna kretsarna och nätverken: om en viss lösning har fungerat på annat håll, behöver inte varje kommun och stad själv komma på och skapa en lösning från början.

“Naturligtvis krävs det också satsningar: Fjärrvärmen i Borgå baserar redan till 90 procent på biobränsle, men det här skulle inte vara möjligt utan Borgå Energis investering som är 50 miljoner euro”, betonar von Schoultz.

“Jag ser frågan så att stadens roll är att möjliggöra detta och att hållbara val ska för stadsborna göras så lätta och kostnadseffektiva som möjligt”, säger Sanna Päivärinta, Borgå stads expert på hållbar utveckling. “En viktig förutsättning för detta är stadens starka vision och engagemang hos ledningen. Borgå stadsfullmäktige har beslutat att vi är föregångare i klimatarbetet före 2030: att uppnå detta kräver resurser, varför vi också ska vara redo för kostnader.”