Höga bakteriehalter i vattnet vid Forsby å badstrand i Lovisa– simning rekommenderas inte