Höga bakteriehalter i vattnet vid badstranden Sondby I – simning rekommenderas inte