Höga bakteriehalter i vattnet vid badstranden Sondby 1 – simning rekommenderas inte