Hjälpmedel

Du kan få låna hjälpmedel när du behöver dem till följd av skada, sjukdom eller utvecklingsförsening. Primärt säkerställer vi att du får tillgång till sådana hjälpmedel som är nödvändiga för att du ska klara av vardagens viktigaste funktioner självständigt.

Du får låna hjälpmedlet gratis både för kortvarigt och långvarigt bruk. Individuella hjälpmedel, såsom proteser, skaffar du själv genom betalningsförbindelse.

Anlita hjälpmedelstjänster

Du kan ansöka om hjälpmedel på eget initiativ eller genom handledning av hälsovårdspersonalen, som bedömer ditt behov av hjälpmedel. Personalen utprovar det hjälpmedel som ska lånas ut.

Besök hjälpmedelstjänsten genom att boka tid. 

Återlämna hjälpmedlet till samma ställe, där du lånade det, kl. 8–16. Du behöver inte boka tid för att återlämna. Kom ihåg att återlämna hjälpmedlet så snabbt som möjligt, när du inte längre behöver det, så att vi kan låna ut det vidare.

Om du behöver större hjälpmedel, kontakta våra hjälpmedelstjänster:

Askolins väg 1 C, 4 vån.

Boka tid må–ti och to-fr kl. 8.30–10, ons kl. 13–14.30
tfn 019 520 4286

Av oss får du

  • kryckor, rollatorer
  • rullstolar, förhöjning för WC-stol, duschstolar
  • förhöjning för säng, resstöd
  • betalningsförbindelse för individuella hjälpmedel

Om du behöver mindre hjälpmedel, kontakta vår ergoterapi:

Askolins väg 1 C, 3. vån.

Boka tid må-to kl. 8-15 
tfn 040 184 1305 (lämna röstmeddelande om du vill)

Av oss får du

  • hjälpmedel som underlättar ätandet
  • små hygienartiklar
  • hjälpmedel vid på- och avklädning
  • bedömning av hjälpmedelsbehov
    uppföljnings- och återlämnningstjänster.

Vi upprätthåller ett register över utlånade hjälpmedel och följer upp användningen regelbundet. Vi följer
valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita.

Underhåll av hjälpmedel

Du som har lånat ett hjälpmedel svarar för att det hålls rent. Underhållet sköts av hjälpmedeltstjänsten. Om ditt hjälpmedel håller på att gå sönder, ska du kontakta hjälpmedelstjänsten per telefon.

Fråga mer