Historia

Barndomen förr och gamla tiders lekar (3–6 åringar)

Hur levde barnen i Borgå förr i tiden? Hurdana lekar lekte man förr i tiden? I Borgå museum finner du svaren på dessa och många andra frågor!

Borgå museum möjliggör för alla daghem i Borgå att komma med på en liten tidsresa på ca 100 år tillbaka i tiden via gamla lekar och föremål. Ur museilektorns skattsäck öppnar sig en värld av olika föremål, dofter, smaker och ljud. Säckens innehåll berättar om hur barnens liv var förr.

I praktiken innebär det att museilektorn besöker ert daghem med undervisningsmaterialet. Eftersom lämplig storlek på gruppen är max 20 barn kan verkstaden arrangeras flera gånger. Verkstaden tar ca 30 minuter.

Ta kontakt via e-post: vi kommer tillsammans överens om arrangemang och tider som bäst passar ert daghem! Tid för besöket reserveras av museilektor Hannele Tenhovuori, hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi eller tfn. 040 543 5424.

Museidetektiven – en kurs för förskolebarn

Museidetektivkursen ger dig en möjlighet att på ett trevligt och aktivt sätt bekanta dig med verksamheten i museet och samtidigt upptäcka spår av det förgångna i Holmska gården. Vi bekantar oss med köpmannafamiljens hem och vardagen på 1700-talet. Besöket avslutas med ett litet ”prov”, då det är avklarat blir man en stolt museidetektiv!

Museidetektiv-kurser ordnas på våren i februari. Museibesöket tar ca 1 timme. Tid för besöket reserveras av museilektor Hannele Tenhovuori, hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi eller tfn. 040 543 5424. Tider för vårens museidetektiv-kurser kan reserveras f.r.o.m. 13.1.2020.

Borgå museum