Dessa kan även intressera dig

Hindhår skola

Lågstadieskola, som är belägen ca 10 km utanför Borgå centrum. Skolan fungerar i Hindhår bildningscentrum, där finns också finskspråkiga lågstadieskolan och tvåspråkiga Hindår daghem.

Skolvägen 26 07110 Hindhår

Tfn 019 545 169

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.