Dessa kan även intressera dig

Hindhår daghem

Daghemmet erbjuder finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6-åringar. I daghemmet arrangeras även klubbverksamhet.

Skolvägen 26 (förskola)
07110 Hindhår

Ringvägen 4 (daghem) 07110 Hindhår

Tfn 040 145 4955 / pk.hinthaara@porvoo.fi / dh.hindhar@borga.fi