Dessa kan även intressera dig

Hindhår daghem

Daghemmet erbjuder finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6-åringar.

Förskoleundervisning:

Skolvägen 26
07110 Hindhår

Daghemsföreståndare (vik.) Minna Toivanen

Ringvägen 4 (daghem) 07110 Hindhår

Tfn 040 559 0927 / pk.hinthaara@porvoo.fi / dh.hindhar@borga.fi

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.