Hindhår

Carlandersvägen ligger i närheten av Hindhårs livskraftiga bycentrum. Till Borgå centrum är det drygt 10 kilometer och till E18-motorvägsanslutningen kör man på ca 10 minuter. 

Vid gatan finns nio nya egnahemshus. Tomterna ligger på lerjord intill ett öppet åkerlandskap. En bäck slingrar sig genom åkerområdet och mynnar ut i Svartså söder om Kungsvägen. Avståndet från Carlandersvägen till daghem är ca 300 meter och till skolan drygt en kilometer. I byn finns mångsidiga motionsmöjligheter.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.