Hindhår

Carlandersvägen ligger i närheten av Hindhårs livskraftiga bycentrum. Till Borgå centrum är det drygt 10 kilometer och till E18-motorvägsanslutningen kör man på ca 10 minuter. 

Vid gatan kommer det nio nya egnahemshus. Tomterna ligger på lerjord intill ett öppet åkerlandskap. En bäck slingrar sig genom åkerområdet och mynnar ut i Svartså söder om Kungsvägen. Avståndet från Carlandersvägen till daghem är ca 300 meter och till skolan drygt en kilometer. I byn finns mångsidiga motionsmöjligheter.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.