Hermansö norra delen

Borgå vatten och Borgå Kommunteknik påbörjar under hösten 2019 att bygga kommunalteknik på området. Vatten- och tryckavloppsnät byggs på Alexandravägen och på Albert Edelfelts strandväg var det kopplas ihop med tidigare byggt nät.

Man kan kolla planeringen, planen samt infobrevet som skickats till området via länkarna under.

Planeringskarta

Infobrev skickat 26.7.2019

Karta över detaljplanområdet