Hemvårdens områden och ledare

Hemvården i Borgå är delad i norra och östra områden.

Hemvårdens områden visas i kartor nedan.

Borgå regionen

Borgå centrum


Kontaktuppgifter

Norra hemvården, hemvårdsledare Anne Voutilainen

Östra hemvården, hemvårdsledare Ann-Catrin Tapanainen       

I hemvården fungerar också resurspool samt nattvård- och hemförlovningsteam, tf. hemvårdsledare Hanna Bergman