Hemvårdens klienter är i huvudsak nöjda med servicen