Hemvård

Hemvårdstjänster kan fås i ett läge, där det blivit svårt att klara sig hemma på grund av hög ålder, sjukdom, handikapp eller andra omständigheter.

Hemvården innefattar hemtjänst och hemsjukvård och andra stödtjänster som stödjer de förutsättningar klienten har för att klara sig hemma. I hemvårdens tjänster ingår dock inte städning eller butiksärenden.

Målet är att hjälpa klienten att klara sig i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt kan man förhindra att klienten för tidigt flyttas till institutionsvård.

Hemvård ges vid behov dygnet runt sju dagar i veckan.

Behovet av tjänster bedöms

Tillsammans med klienten och den anhöriga, som eventuellt sköter klienten, upprättas en vård- och serviceplan om regelbunden hemvård som omfattar minst ett besök hos klienten per vecka.

Vården är till en början alltid tidsbunden och vårdbehovet utvärderas regelbundet. Hemvårdsavgiften fastställs utifrån klientens inkomster och den omfattning av vård som man kommer överens om i  vård- och serviceplanen.

Avgifter

Kom ihåg andra stödtjänster