Hemskogar

I Borgå finns två hemskogar som staden grundade på sina marker 2005 som svar på Världsnaturfonden WWF:s utmaning. Hemskogarna ligger nära andra skyddsområden, vilket stöder förverkligandet av skyddsmålen.

På Svinös östkust

  • Den större hemskogen är nästan tio hektar stor och den korsas av Svinö naturstig.
  • Skogen är kraftfull granskog. Det finns relativt mycket rötträd.
  • Längs med stranden går en smal klibbalszon.
  • I inventeringen av skogen som gjordes 2010 hittades bland annat intressanta och sällsynta tickor.
  • Idag hör skogen till naturskyddsområdet.

I Ebbo

  • Skogen ligger nära Holkens vindskydd.
  • Denna hemskog som är den mindre av skogarna är 1,6 hektar stor.
  • I Holken är skogen kraftfull granskog och den korsas av en friluftsled.