Hemservice för barnfamiljer

Hemservice erbjuds familjer som behöver tillfälligt stöd och hjälp exempelvis på grund av:

  • förälderns utmattning eller sjukdom
  • barnets sjukdom eller handikapp
  • flerlingsfamiljer, det föds flera barn på en gång
  • graviditet eller förlossning
  • en baby som gråter till exempel på grund av kolik
  • kris eller svår livssituation

Familjen kan inte få hemservice t.ex.

  • det är endast fråga om städning
  • det är fråga om långvarig daglig skötsel av ett barn
  • för att möjliggöra förälders hobby, arbete eller studier

Hemservicens familjearbetare kan sköta barn, handleda i att fostra barn eller stöda föräldraskapet, familjens förmåga att klara av vardagsrutiner och familjens funktionsförmåga i förändrade livssituationer.

Familjearbetaren stöder familjen helhetsinriktat och utgår från familjens egna kraftresurser som man utnyttjar. Familjearbete sker i regel under vardagar, dagtid.

I hemservicens familjearbete erbjuder vi kunden hjälp så fort som möjligt, utan köer.

Hemservicens barnfamiljearbete är avgiftsbelagt. Du kan få hemservice 1–3 månader med servicesedel. Exempel på bruk av servicesedel Vaana.fi https://www.palveluseteli.fi/sv/social-and-healthcare/venue-search välj "Borgå" – välj "Lapsiperheiden kotipalvelu" som service – tryck sök; Du får en lista av serviceproducenterna, från vilken du hittar "nogrannare info" – som ger dig information om företagens pris.

Skulle du kunna vara en serviceproducent?