Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer innebär barnskötsel, stöd i uppfostran eller föräldraskapet, bemästrandet av vardagliga rutiner eller i familjens funktionsförmåga när livssituationer ändras. Hemservicens personal stöder familjer helhetsmässigt, utgångsläget är att stöda familjens egna resurser. Stöd ges så fort som möjligt, utan köer.

Till vem beviljas hemservice för barnfamiljer?

Hemservice erbjuds familjer som behöver tillfälligt stöd och hjälp exempelvis på grund av:

  • förälderns utmattning eller sjukdom
  • barnets sjukdom eller handikapp
  • flerlingsfamiljer, det föds flera barn på en gång
  • graviditet eller förlossning
  • en baby som gråter till exempel på grund av kolik
  • kris eller svår livssituation

Familjen kan inte få hemservice t.ex.

  • det är endast fråga om städning
  • det är fråga om långvarig daglig skötsel av ett barn
  • för att möjliggöra förälders hobby, arbete eller studier

Hemservicens barnfamiljearbete är avgiftsbelagt, utom då det i familjen finns ett barn under 1 år. Du kan få hemservice 1–3 månader med servicesedel. Exempel på bruk av servicesedel Vaana.fi https://www.palveluseteli.fi/sv/social-and-healthcare/venue-search välj "Borgå" – välj "Lapsiperheiden kotipalvelu" som service – tryck sök; Du får en lista av serviceproducenterna, från vilken du hittar "nogrannare info" – som ger dig information om företagens pris.

Avgiftsfri hemservice 1-5 ggr för barnfamiljer med barn under 1-år

Hur söker man hemservice för barnfamiljer?