Hemmaröstning

En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan till hemmaröstning ska göras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast tisdagen den 14 maj 2019 före kl. 16.

Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

Anmälningar till hemmaröstning lämnas till centralvalnämnden i Borgå, adress Stadshusgatan 9, 06100 Borgå eller per telefon 020 692 250, servicekontoret Kompassen.