Helle nätbibliotek

Helle nätbiblioteket

Borgå, Sibbo, Borgnäs, Askola, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå är nu Helle-bibliotek.

Du kan söka material i nätbiblioteket utan att logga in.

Många tjänster, så som förlängning av lånetiden och administrering av de egna uppgifterna, kräver inloggning med bibliotekskortets nummer och pinkod. Om du saknar pinkod kan du få en då du besöker biblioteket. Du kan uppdatera dina egna uppgifter i nätbiblioteket, kontrollera också dina egna meddelandeinställningar.

Du kan förnya dina lån per telefon: tfn 019 520 2430

Rådgivning, informationssökning, förfrågningar: tfn 019 520 2418