Harri Leppänens minnesutställning samt målningar utanför ramarna