Handläggningen av bostadsrättsärenden flyttas till Helsingfors