Handikappservice

Aktuellt

Instruktioner för personlig assistans under coronasituationen (användare och producenter)


Handikappservicen är avsedd för personer som på grund av skada eller sjukdom har särskilda och långvariga svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

Det kan handla om att kunna kommunicera, klara sig själv, sköta hemmet och att röra sig självständigt i sin omgivning. Det kan vara problem med social kompetens, hälsa, trygghet, skriftlig förmåga, fritid och arbete. För klienten upprättas en individuell serviceplan.

THL,  serviceplanen

Tjänster för gravt handikappade:

  • Färd- och ledsagartjänst
  • Serviceboende
  • Ändringsarbeten i bostaden
  • Personlig assistans
  • Dagverksamhet

Du hittar mera information om tjänsterna genom att öppna sidan från navigationen.

Andra tjänster och stödfunktioner:

  • redskap, apparater och anordningar som behövs i vardagen
  • anpassningsträning, stödtecken, handleding i förmågan att kunna orientera sig 
  • bidrag för extra utgifter för specialdiet, kläder och stödperson
  • andra nödvändiga tjänster och stödformer

Tjänsterna beviljas enligt prövning utifrån de anslag som kommunen avsatt för dem. En handikappad person har inte en subjektiv rättighet att få tjänsterna.

Ta kontakt

Du kan ansöka om handikappservice antingen med en blankett som kan printas ut (finns i nedre delen av sidan) eller med en elektronisk blankett (finns i övre delen av sidan). Då behöver du tex. bankkoder för elektronisk identifiering. Om den elektroniska blanketten inte öppnar sej, kan du prova med en annan web läsare. 

Personalens kontaktuppgifter