Handikapprådets mötestidtabell

Mötesdatum för handikapprådet för hösten 2020

24.8.    kl. 18
14.9.    kl. 18
19.10.  kl. 18
16.11.  kl. 18
14.12.  kl. 18