Handikapprådets mötestidtabell

Mötesdatum för handikapprådet för våren 2021

Mötet börjar kl. 18, för tillfället som ett Teams-möte

Måndag    18.01.2021
Torsdag    11.02.2021
Måndag    22.03.2021
Torsdag    22.04.2021
Onsdag    19.05.2021
Torsdag    10.06.2021