Handikapprådets medlemmar

Stadsstyrelsen utser medlemmarna från olika funktionshinderföreningar.