Hamnar och båtliv

Borgå skärgård, Borgå å och talrika sjöar erbjuder fina förutsättningar för båtliv och vistelser på öppet vatten.

Stadens hamn för gästbåtar och passagerarfartyg finns alldeles i centrum av staden vid östra stranden av Borgå å.

Sjötrafiklagenreglerar trafiken till sjöss, främjar säkerheten och förebygger skador till följd av användningen av olika farkoster.