Hamnar och båtliv

Borgå skärgård, Borgå å och talrika sjöar erbjuder fina förutsättningar för båtliv och vistelser på öppet vatten.

Stadens hamn för gästbåtar och passagerarfartyg finns alldeles i centrum av staden vid östra stranden av Borgå å.

Sjötrafiklagenreglerar trafiken till sjöss, främjar säkerheten och förebygger skador till följd av användningen av olika farkoster.

Staden säljer en begagnad pontonbrygga

Borgå stad säljer pontonbryggan och landgången i Gammelbacka på basis av anbud.

Den gamla bryggan säljs utan bommar och fästen. Hela bryggan är ca 53 m lång och landgången är 5 m lång. Bryggan säljs i en del eller eventuellt i tre delar (del 1 ca 19 m, del 2 ca 15 m och del 3 ca 19 m), dvs. till dem som totalekonomiskt lämnat det högsta anbudet.

Anbudsgivaren förbinder sig att föra bort bryggan innan isen kommer. En närmare tidtabell blir klar senare.

Av anbudet ska framgå följande uppgifter: anbudsgivarens namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Anbudsgivaren ska tydligt ange om anbudet gäller hela bryggan på 53 meter, del 1, 2 eller 3 eller landgången. Om du vill bekanta dig med bryggan, kontakta adressen nedan.

Anbudet ska lämnas in senast den 16 oktober till janita.pihlaja-wickholm@porvoo.fi. Ytterligare information ger Janita Pihlaja-Wickholm, tfn 040 520 3203.