Hälsovårdstjänstens patientdatasystem uppdateras, tidsbeställning fungerar per telefon