Hälsovårdscentralens utdelning av vårdartiklar flyttar till enheten vid Biskopsgatan – utdelningspunkten är stängd torsdagen 26.1.2017