Hälsovårdscentralens tjänster nu utan områdesindelning