Hälsovårdscentralens tjänster fungerar begränsat på torsdag den 7 juni