Hälsovårdscentralen tar i bruk en ny servicemodell i mars