Hälsovårdscentralen har brådskande mottagning utan tidsbeställning från den 15 maj