Hälsovårdscentral

Hälsostationernas gemensamma tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet

Ett servicenummer 019 520 4351, mån-fre 8–16. Ringbud fram till kl. 15. Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe


Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe

Askolins väg 1, B-ingång, från huvudingången till höger

  • från måndag till torsdag klockan 8–18
  • fredagar och helgaftnar klockan 8–17
  • om du blir akut sjuk, kan du komma utan tidsbeställning senast en timme före stängningstid
  • skötaren tar emot dig i turordning efter könummer.
  • bedömning av vårdbehovet tfn 019 520 4351

Om du är osäker huruvida du behöver brådskande vård eller om du vill ha information om hälsotjänster eller anvisningar för vård, ring hälsocentralens telefonrådgivning på numret 019 520 4351. Också Terveyskirjasto på webben www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti   hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Icke-brådskande tidsbeställningsmottagning

En mottagningstid kan ges till vilken som helst av läkarna.  Om du så önskar, kan du boka tid till en namngiven läkare, men då bör du vara beredd på en längre väntetid än normalt. När det gäller långtidssjuka försöker man om möjligt koncentrera vården till en och samma läkare.

Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer på mottagningen Egenvårdsblankett


Veckan 16

Du får icke brådskande vård inom 42 dagar.

Enligt hälsostationernas Happy Or Not-förfrågningar i mars var klienterna nöjda med våra tjänster:

  • På Näse verksamhetsställe 86 procent
  • På Biskopsgatans verksamhetsställe 89 procent
  • På brådskande mottagningen 74 procent

Tack till alla som besvarade vår förfrågan!