Hälsovårdscentral

Hälsostationernas gemensamma tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet

Ett servicenummer 019 520 4351, mån–fre 8–16. Ringbud fram till kl. 15. 


Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe

Hälsovårdscentralens brådskande mottagning tar emot akut sjuka människor utan tidsbeställning

Askolins väg 1, B-ingång, från huvudingången till höger

  • från måndag till torsdag klockan 8–17
  • fredagar och helgaftnar klockan 8–16
  • skötaren tar emot dig i turordning efter könummer för bedömning av vårdbehovet (skötaren konsulterar eller hänvisar vidare till läkaren vid behov)

Kolla brådskande mottagningens kösituation

Kösituationen

I rutan ser du antalet personer i kö och väntetiden i minuter för nya besökare i tre olika köer:

  1. Brådskande mottagning, vuxna (kiirevastaanotto)
  2. Brådskande mottagning, barn (kiirevastaanotto/lapset)
  3. Enbart de som fyllt i en symtombedömning (VAIN oirearvion täyttäneet) 

Den tredje kön är endast för klienter som före ankomst till mottagningen har fyllt i en symtombedömning i webbtjänsten Omaolo och fått en uppmaning att snabbt uppsöka vård. 

Kartan med gröna och röda ljus på sidan är ett verktyg som används av personalen.

Om du är osäker

Om du är osäker huruvida du behöver brådskande vård eller om du vill ha information om hälsotjänster eller anvisningar för vård, ring hälsocentralens telefonrådgivning på numret 019 520 4351. Också Terveyskirjasto på webben www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti   hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Icke-brådskande tidsbeställningsmottagning

Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer på mottagningen

Egenvårdsblankett


Veckan 3

Du får icke brådskande vård inom 42 dagar.

Enligt hälsostationernas Happy Or Not -förfrågningar i november var klienterna nöjda med våra tjänster:

  • På Näse verksamhetsställe 89 procent
  • På brådskande mottagningen 76 procent
  • På Biskopsgatans verksamhetsställe 95 procent

Tack till alla som besvarade vår förfrågan!