Hälsovårdscentral

Svara och påverka!

En klientenkät genomförs på Borgå hälsovårdscentrals verksamhetsställen under september–oktober. Enkäten kan besvaras 24.9 – 14.10.2018.

Syftet med enkäten är att få information om hur hälsocentralens tjänster motsvarar behoven hos de kommuninvånare som använder tjänsterna. Svar på enkäten önskas företrädesvis via webben, men också pappersblanketter delas ut på verksamhetsställena.

Enkätens adress på webben är www.thl.fi/terveyskeskuspalaute
Enkäten är öppen 24.9. – 14.10.2018.

Resultaten utnyttjas för att utveckla verksamheten. Enkäten är riksomfattande och den genomförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Tilläggsuppgifter ger planerare Noona Heikkilä, noona.heikkila@borga.fi, tfn 040 7567 670


Hälsostationernas gemensamma tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet

Ett servicenummer 019 520 4351, mån-fre 8–16. Ringbud fram till kl. 15. Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe.


Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe

Efter kl. 16 kontakta Borgå sjukhus jour, adress Sjukhusvägen 1, Borgå, tfn 116 117.

Hälsovårdscentralens brådskande mottagning tar emot akut sjuka människor utan tidsbeställning

Askolins väg 1, B-ingång, från huvudingången till höger

  • från måndag till torsdag klockan 8–17
  • fredagar och helgaftnar klockan 8–16
  • skötaren tar emot dig i turordning efter könummer för bedömning av vårdbehovet (skötaren konsulterar eller hänvisar vidare till läkaren vid behov)

Om du är osäker huruvida du behöver brådskande vård eller om du vill ha information om hälsotjänster eller anvisningar för vård, ring hälsocentralens telefonrådgivning på numret 019 520 4351. Också Terveyskirjasto på webben www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti   hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Icke-brådskande tidsbeställningsmottagning

Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer på mottagningen Egenvårdsblankett


Veckan 41

Du får icke brådskande vård inom 42 dagar.

Enligt hälsostationernas Happy Or Not-förfrågningar i juli var klienterna nöjda med våra tjänster:

  • På Näse verksamhetsställe 90 procent
  • På Biskopsgatans verksamhetsställe 90 procent
  • På brådskande mottagningen 80 procent

Tack till alla som besvarade vår förfrågan!