Hälsovårdscentral

Rusning på hälsocentralen 

Under den senaste veckan har belastningen på hälsocentralens telefontjänst tidvis överskridit kapaciteten och väntetiderna för återuppringning har överskridits. Det här beror på att flera anställda har varit sjuka samtidigt och kundernas efterfrågan på tjänster har varit stor.

Meddelande 12.12.2019


Hälsostationernas gemensamma tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet

Ett servicenummer 019 520 4351, mån–fre 8–16. Ringbud fram till kl. 15. 


Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe

Hälsovårdscentralens brådskande mottagning tar emot akut sjuka människor utan tidsbeställning

Askolins väg 1, B-ingång, från huvudingången till höger

  • från måndag till torsdag klockan 8–17
  • fredagar och helgaftnar klockan 8–16
  • skötaren tar emot dig i turordning efter könummer för bedömning av vårdbehovet (skötaren konsulterar eller hänvisar vidare till läkaren vid behov)

Om du är osäker huruvida du behöver brådskande vård eller om du vill ha information om hälsotjänster eller anvisningar för vård, ring hälsocentralens telefonrådgivning på numret 019 520 4351. Också Terveyskirjasto på webben www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti   hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Icke-brådskande tidsbeställningsmottagning

Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer på mottagningen
Egenvårdsblankett


Veckan 50

Du får icke brådskande vård inom 42 dagar.

Enligt hälsostationernas Happy Or Not -förfrågningar i november var klienterna nöjda med våra tjänster:

  • På Näse verksamhetsställe 89 procent
  • På brådskande mottagningen 68 procent
  • På Biskopsgatans verksamhetsställe 95 procent

Tack till alla som besvarade vår förfrågan!