Hälsovårdscentral

Misstänker du coronavirussmitta, gör så här

Stadens coronasida

Boka tid till vaccinering mot säsonginfluensa


Hälsovårdscentralens tidsbeställning

Utvärdering av vårdbehovet och tidsbeställning (andra än coronaärenden), tfn 019 520 4351, vardagar kl 8-15.30. Linjen har återuppringsningssystem fram till kl.15.

Du får din beställda tid, en påminnelse samt en exaktare mottagningstid per textmeddelande.

  1. Det första textmeddelandet när du beställer tiden
  2. Det andra textmeddelandet ett dygn före den beställda tiden
  3. Det tredje textmeddelandet 30 minuter före mottagningstiden

• Din mottagningstid är inte reserverad hos en viss läkare eller skötare.

• När du kommer till Näse hälsovårdscentral kommer du in genom huvuddörren och anmäler dig med en anmälningsautomat. Det här kan du göra med ett identitetskort, FPA-kort eller körkort försett med streckkod eller genom att mata in din personbeteckning. Automaten hänvisar dig till rätt plats där du ska vänta.

Svar på vanliga frågor gällande verksamhetssättet


Fyll i Omaolo- symptombedömningen

Symptombedömningen i Omaolo ger dig tillförlitlig information om huruvida dina symptom kräver professionell vård eller om det räcker med egenvård.

Läs mera om Omaolo.

Också  Terveyskirjasto hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer till mottagningen.

Egenvårdsblankett


Klientbelåtenhet 

I oktober var klienterna nöjda med våra tjänster enligt Happy or not- klientresponsen: 

  • Hälsocentralens verksamhetsställe i Näse, 92 % av klienterna
  • Hälsocentralens akutvård, 82 % av klienterna