Hälsovårdscentral

På grund av coronaviruset

Icke-brådskande tider till tandvård och hälsocentralen reserveras inte för närvarande. Redan bokade mottagningstider sköts enligt tidtabell. Icke-brådskande tider bör inhiberas om man har ens lindriga flunsasymptom.

Om du har lindriga symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma.

Om du misstänks ha coronavirusinfektion eller influensa ska du stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symtomen började och ytterligare en symptomfri dag.

Kontakta hälso- och sjukvården endast om du får allvarliga symptom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Ta kontakt per telefon så att du inte smittar andra. Syftet är att säkerställa att de som har allvarliga symptom får vård. På det här sättet undviker vi även onödig belastning av telefontjänsten.

Information om coronaviruset och motverkan av det

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Mottagningen för luftvägsinfektioner 

 • fungerar med tidsbeställning kl. 8.30–15.30. Ring numren 040 547 7764, 040 481 0344 eller 0400 608 556. 
 • är avsedd för alla patienter med luftvägsinfektion i Borgå vars symptom är så allvarliga att de inte klarar sig hemma.
 • finns i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsocentral. Ingång via C-trappans automatdörrar, hiss ner till bottenvåningen. 
 • är öppen vardagar klockan 9.30–15.00.  

Alla patienter som har luftvägsinfektion ska ringa till de telefonnummer som har öppnats för rådgivning om coronaviruset. Vid behov styrs de till infektionsmottagningen.

Kom inte till mottagningen utan att ringa först!

Testplats för coronavirus

En drive-in-testplats för coronavirus har inrättats vid Näse hälsovårdscentral. Testplatsen fungerar med tidsbeställning och betjänar hela Östra Nyland. Provtagningen är öppen vardagar klockan 8–16. Öppettiden utvidgas vid behov.

Provtagningen fungerar så här:

 • När en person fått order av infektionsläkare kommer han eller hon med tidsbeställning till testplatsen.
 • Infektionsläkarna i kommunerna i området och sjukhusets infektionsläkare meddelar per telefon personens uppgifter till provtagningsplatsen.
 • Provtagningsplatsens skötare bokar tid och kontaktar klienten.
 • Klienten kommer med bil till provtagningsplatsen och ringer när han eller hon är på plats.
 • Provet tas inne i bilen, som körs delvis in i ett garage för att skydda identiteten hos den person som anländer för provtagning.
 • Proverna sänds till HUSlab där de analyseras.
 • Resultatet kommer till den skötare i Näse som skickade provet för analys.
  • Om resultatet är negativt (=normalt) meddelas detta till klienten med ett textmeddelande.
  • Om resultatet är positivt, meddelas detta till den läkare som gav remiss till coronatest. Läkaren kontaktar patienten.

Hälsostationernas gemensamma tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet

Icke-brådskande tider till tandvård och hälsocentralen reserveras inte för närvarande. Redan bokade mottagningstider sköts enligt tidtabell. Icke-brådskande tider bör inhiberas om man har ens lindriga flunsasymptom.

Ett servicenummer 019 520 4351, mån–fre 8–16. Du kan lämna ringbud fram till kl. 15. 

Tidsbeställningsmottagning

På Näse verksamhetsställe, addressen Askolins väg 1 eller på Biskopsgatans verksamhetsställe, addressen Biskopsgatan 22. 

Verksamhetställen och tjänster 


Hälsocentralens tidsbeställning och verksamhet har nya arbetssätt

I hälsovårdscentralen tog i mars 2020 i bruk nya arbetssätt. För dig som kund betyder förändringen följande: 

På mottagningar med tidsbeställning

Du får din beställda tid och en påminnelse samt en exaktare mottagningstid per textmeddelande.

 1. Det första textmeddelandet när du beställer tiden
 2. Det andra textmeddelandet ett dygn före den beställda tiden
 3. Det tredje textmeddelandet 30 minuter före mottagningstiden

• Din mottagningstid är inte reserverad hos en viss läkare eller skötare.

• När du kommer till Näse hälsovårdscentral kommer du in genom huvuddörren och anmäler dig med en anmälningsautomat. Det här kan du göra med ett identitetskort, FPA-kort eller körkort försett med streckkod eller genom att mata in din personbeteckning. Automaten hänvisar dig till rätt plats där du ska vänta.

• Hälsovårdscentralens väntrum kommer i fortsättningen att ha elektroniska informationstavlor

När du behöver brådskande vård

• När du kommer utan tidsbeställning till brådskande vård, anmäl dig med anmälningsautomaten. Automaten ger dig ett könummer till bedömning av hur brådskande vårdbehovet är. Det här görs vid servicestället.

Har du frågor?

Svar på vanliga frågor


Fyll i Omaolo- symptombedömning

Symptombedömningen i Omaolo ger dig tillförlitlig information om huruvida dina symptom kräver professionell vård eller om det räcker med egenvård.

Läs mera om Omaolo.

Också  Terveyskirjasto hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer på mottagningen.

Egenvårdsblankett