Hälsovårdscentral

Hälsostationernas gemensamma tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet

Ett servicenummer 019 520 4351, mån–fre 8–16. Ringbud fram till kl. 15. 


Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe

Hälsovårdscentralens brådskande mottagning tar emot akut sjuka människor utan tidsbeställning

Askolins väg 1, B-ingång, från huvudingången till höger

  • från måndag till torsdag klockan 8–17
  • fredagar och helgaftnar klockan 8–16
  • skötaren tar emot dig i turordning efter könummer för bedömning av vårdbehovet (skötaren konsulterar eller hänvisar vidare till läkaren vid behov)

Mellan 1.7.−4.8.2019 är den brådskande mottagningen öppen måndag till fredag kl. 8−16, könummerapparaten stängs kl. 15.

Andra tider kontakta Borgå sjukhus jour, adress Sjukhusvägen 1, Borgå, tfn 116 117.

Om du är osäker huruvida du behöver brådskande vård eller om du vill ha information om hälsotjänster eller anvisningar för vård, ring hälsocentralens telefonrådgivning på numret 019 520 4351. Också Terveyskirjasto på webben www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti   hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Icke-brådskande tidsbeställningsmottagning

Under sommartiden 1.7.−4.8.2019 är läkarmottagningarna centraliserade till Näse. Tjänsterna inom Egenteam har begränsad verksamhet och periodiska undersökningar görs efter sommaren. Marevan-mottagningarna fungerar som normalt och sårskötarens och fotvårdarens tjänster erbjuds under hela sommaren.  

Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer på mottagningen
Egenvårdsblankett


Veckan 25

Du får icke brådskande vård inom 42 dagar.

Enligt hälsostationernas Happy Or Not -förfrågningar i april var klienterna nöjda med våra tjänster:

  • På Näse verksamhetsställe 88 procent
  • På Biskopsgatans verksamhetsställe 93 procent
  • På brådskande mottagningen 67 procent

Tack till alla som besvarade vår förfrågan!