Hälsovårdscentral

Obs!

Tjänsterna på hälsovårdscentralen begränsas 22.12.2021–7.1.2022 eftersom hälsostationens personal flyttas till uppgifter i anslutning till smittspårningen.

Icke-brådskande mottagningstider måste avbokas, men hälsostationens telefontjänst, mottagningen av patienter som behöver akut vård, luftvägsinfektionsmottagningen och egenteam-tjänsten fortsätter normalt.

Klienter vars icke-brådskande mottagningstid måste avbokas och flyttas erbjuds möjlighet att boka ersättande tid i läkarcentral Fenix. Det här gäller enbart de klienter vars mottagningstid har avbokats. Läkarcentral Fenix är i kontakt med de här klienterna. Klienterna bör inte själv vara i kontakt med Fenix. 

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.


Corona

Misstänker du coronavirussmitta, gör så här

Stadens coronasida

Coronavaccinering

Största delen av social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare, och reserverade tider ställs inte in. Besök mottagningen helst ensam, utan ledsagare eller familjemedlemmar.


Hälsovårdscentralens tidsbeställning

Utvärdering av vårdbehovet och tidsbeställning (andra än coronaärenden), tfn 019 520 4351, vardagar kl 8-15.30. Linjen har återuppringsningssystem fram till kl.15.

Du får din beställda tid, en påminnelse samt en exaktare mottagningstid per textmeddelande.

  1. Det första textmeddelandet när du beställer tiden
  2. Det andra textmeddelandet ett dygn före den beställda tiden
  3. Det tredje textmeddelandet 30 minuter före mottagningstiden

• Din mottagningstid är inte reserverad hos en viss läkare eller skötare.

• När du kommer till Näse hälsovårdscentral kommer du in genom huvuddörren och anmäler dig med en anmälningsautomat. Det här kan du göra med ett identitetskort, FPA-kort eller körkort försett med streckkod eller genom att mata in din personbeteckning. Automaten hänvisar dig till rätt plats där du ska vänta.

Svar på vanliga frågor gällande verksamhetssättet

Tillgång till vård (T3 vecka 4/2022)

  • läkare 57 dygn

Kom inte till mottagningen om du är sjuk

Avboka din tid om du har symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, förändringar i lukt- och smaksinnet eller om du har ont i magen och/eller diarré eller om du har varit i närkontakt med en person, som insjuknat i coronavirusinfektion eller om du varit utomlands de närmaste två veckorna.

Avbokning av reserverad tid

Avboka tiden genom att ringa till tfn 019 520 4351 (telefonnumret för utvärdering av vårdbehovet och tidsbeställning). Välj alternativet "anullering" och lämna ett meddelande på svararen. Tiden kan avbokas 24/7. 

Tiden bör annulleras senast 24 timmar före överenskommen mottagningstid. Oannullerade reserveringar debiteras enligt fastställd taxa (över 18-åringar).

Avgifter


Fyll i Omaolo- symptombedömningen

Symptombedömningen i Omaolo ger dig tillförlitlig information om huruvida dina symptom kräver professionell vård eller om det räcker med egenvård.

Läs mer, vilka symtomkalkyler på Omaolo är i bruk i Borgå.

Också  Terveyskirjasto hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer till mottagningen.

Egenvårdsblankett