Hälsovårdscentral

Hälsostationernas gemensamma tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet

Ett servicenummer 019 520 4351, mån–fre 8–16. Ringbud fram till kl. 15. 


Brådskande mottagning på Näse verksamhetsställe

Hälsovårdscentralens brådskande mottagning tar emot akut sjuka människor utan tidsbeställning

Askolins väg 1, B-ingång, från huvudingången till höger

  • från måndag till torsdag klockan 8–17
  • fredagar och helgaftnar klockan 8–16
  • skötaren tar emot dig i turordning efter könummer för bedömning av vårdbehovet (skötaren konsulterar eller hänvisar vidare till läkaren vid behov)

Om du är osäker huruvida du behöver brådskande vård eller om du vill ha information om hälsotjänster eller anvisningar för vård, ring hälsocentralens telefonrådgivning på numret 019 520 4351. Också Terveyskirjasto på webben www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti   hjälper dig att bedöma situationen och ger anvisningar för egenvård. Obs. sidan är på finska.


Icke-brådskande tidsbeställningsmottagning

Egenvårdsblankett

Skriv ut och vid begäran fyll i blanketten innan du kommer på mottagningen
Egenvårdsblankett


Veckan 41

Du får icke brådskande vård inom 42 dagar.

Enligt hälsostationernas Happy Or Not -förfrågningar i juli var klienterna nöjda med våra tjänster:

  • På Näse verksamhetsställe 88 procent
  • På Biskopsgatans verksamhetsställe 95 procent
  • På brådskande mottagningen 65 procent

Tack till alla som besvarade vår förfrågan!