Hälsoundersökning för närståendevårdare

Borgå stad erbjuder närståendevårdare en undersökning av hälsan och välmåendet. Undersökningen är kostnadsfri för närståendevårdaren.

Målet för undersökningarna är att främja hälsan och välmåendet. Med hjälp av undersökningarna kan man identifiera riskfaktorer för sjukdomar, förebygga att sjukdomar bryter ut och ge råd om levnadsvanor. I hälsoundersökningen ingår vid behov laboratorieprov och andra mätningar som berör hälsan.

Enkät till närståendevårdare om välmåendet

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att kartlägga din hälsa och funktionsförmåga. Ta med den ifyllda enkäten när du kommer till hälsoundersökning.

Ta kontakt

Tidbeställning via hälsocentralens betjäningsnummer 019 520 4351, må-fre kl. 8-16. Du kan hänvisas till hälsogranskning också via social-, hälso- och sysselsättningstjänster.