Hälsoundersökning för arbetslösa

Om du blir arbetslös, har du möjlighet att söka dig till en avgiftsfri hälsoundersökning för arbetslösa på hälsovårdarens mottagning. Hälsoundersökningen ger en omfattande bild av ditt hälsotillstånd.

Du kan söka dig till hälsoundersökningen genom att ta kontakt med hälsovårdaren. Social-, hälso- och sysselsättningstjänster kan också hänvisa dig till hälsoundersökningen. Verksamhetsstället för hälsoundersökningar för arbetslösa finns på Biskopsgatans verksamhetställe.

Det rekommenderas att man söker sig till hälsoundersökningen inom tre månader efter att arbetslösheten börjat.

Hälsoundersökningen är speciellt viktig för dig om

  • du är orolig över din hälsa
  • det redan har gått flera år sedan förra hälsoundersökningen
  • det finns något som eventuellt påverkar din arbetsförmåga

Syftet med hälsoundersökningen är att främja din hälsa och ditt välmående samt din arbets- och funktionsförmåga under arbetslösheten.

I undersökningen ingår exempelvis:

  • grundläggande hälsoundersökningar med hjälp av laboratorieprov och olika mätningar
  • uppdatering av vaccinationsuppgifter
  • kartläggning av hälsovanor och levnadssätt
  • handledning i att göra dagliga val som främjar hälsa
  • hänvisning till tilläggsundersökningar och andra tjänster, vid behov.

Ta kontakt

Beställ tid till hälsogranskning direkt av hälsovårdaren. Du kan hänvisas till hälsogranskning också via social-, hälso- och sysselsättningstjänster. Tidbeställning må-fre kl. 11-12., tel. 040 676 3029.