Hälsostationstjänsterna önskar respons från sina kunder