Hälsostationernas och tandvårdens tidsbeställningstelefon fungerar igen