Hälsoskogen

Glädje, kraft och välbefinnande från naturen

”Det finns undersökningar som visar att vistelse i naturen bland annat sänker blodtrycket och pulsen och minskar utsöndringen av stresshormoner. Effekterna kan inte förklaras enbart med den motion som man får: naturen har en välgörande effekt också när vandraren står stilla. Den kombinerade effekten av motion och vistelse i naturen är en riktig supermedicin.”

I Borgå har vi som motvikt till det byggda centrumområdet en mångformig skogs-, myr- och skärgårdsnatur, vilket gör naturens hälsoeffekter lätt tillgängliga för invånarna. Vistelse såväl i skogar som i parker är bra för hälsan. Skogsmiljöer har konstaterats ha en positiv effekt i synnerhet på sinnesstämningen. De har också konstaterats lindra bl.a. symtomen hos barn med uppmärksamhetsstörningar och förbättra koncentrationsförmågan. Skogens positiva hälsoeffekter blir mera tydliga när man vistas i grönområden i minst fem timmar per månad.

Exempel på naturstigar för hälsosamma skogspromenader: Ekudden, Gammelbacka, Hasselholmen, Svinö och Virvik.

Bekanta dig med naturområden och naturstigar i Borgå 

Hälsoskogsverksamhet i gruppform har inletts inom Borgå stads social- och hälsovårdstjänster. Utöver det vill vi uppmuntra alla att gå ut i naturen och utnyttja dess positiva hälsoeffekter!

Läs nyheten Glädje, kraft och välbefinnande från naturen! Hälsoskogsverksamhet inleds i Borgå

Hälsoskogsverksamhet inom social- och hälsovårdstjänster

Hälsoskogsverksamhet förverkligas som ett komplement till den förebyggande vården eller rehabiliteringen bland annat inom dessa enheter och tjänster:

  • Medicinska rehabiliteringstjänsterna för barn, ergoterapi
  • Östra Nylands socialjour
  • Borgå skyddshem
  • Serviceboende för äldre
  • Fysioterapi, Styrkegrupp
  • Må bra dagar för personalen
  • Rusmedelskliniken

Tilläggsuppgifter: koordinator av frivilligt arbete Petra Bärlund-Hämäläinen