Hälsoskog

Hälsoskogsverksamhet inom social- och hälsovårdstjänster

Hälsoskogsverksamhet i gruppform har inletts inom Borgå stads social- och hälsovårdstjänster. Verksamheten förverkligas som ett komplement till den förebyggande vården eller rehabiliteringen bland annat inom dessa enheter och tjänster:

  • Medicinska rehabiliteringstjänsterna för barn, ergoterapi
  • Östra Nylands socialjour
  • Borgå skyddshem
  • Serviceboende för äldre
  • Fysioterapi, Styrkegrupp
  • Rusmedelskliniken

Tilläggsuppgifter om hälsoskogsverksamheten i social- och hälsovården: Petra Bärlund-Hämäläinen