Skip to content

Hälsocentralssjukhuset

På hälsocentralssjukhuset (Näse sjukhus) får du vård då din sjukdom kräver sjukhusvård och rehabilitering, men inte längre specialiserad sjukvård.

På sjukhuset får du stöd med att klara av dagliga funktioner och hjälp med sådana funktioner som du inte klarar av själv. Målet är stärka dina egna resurser och sporra och stödja dig så att du klarar dig självständigt. Då har du möjlighet att bli rehabiliterad och få komma hem så fort som möjligt.

När du kommer till sjukhuset

Du får en egen ansvarig vårdare som i samarbete med en multiprofessionell arbetsgrupp svarar för planering, genomförande och bedömning av vården.Dina anhöriga kan diskutera frågor som rör din vård i första hand med din ansvariga vårdare.

En av dina anhöriga kan med ditt samtycke vara kontaktperson med vilken vårdpersonalen kan diskutera din vård. Kontaktpersonen informeras om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd. Kontaktpersonen förmedlar informationen vidare till övriga anhöriga och närstående.

Du noterar väl att sjukhuset inte ansvarar för personliga saker, värdeföremål och pengar.

Besökstid varje dag kl. 11–19

Om du besöker din anhöriga utanför besökstiden ber vi att du kommer överens om det med personalen.

Du kan använda din mobiltelefon på avdelningarna.