Dessa kan även intressera dig

Hälsocentralens verksamhetställe på Biskopsgatan

Telefon 019 520 4351, mån-fre kl. 8–16

Biskopsgatan 22
06100 Borgå

Biskopsgatans verksamhetsställe har endast läkar- och vårdarmottagningar enligt tidsbeställning. Brådskande mottagning för alla borgåbor ordnas på
Näse verksamhetställe

Biskopsgatan 22, 06100 Borgå

Tfn 019 520 4351