Dessa kan även intressera dig

Hälsocentralens verksamhetsställe på Näse (tidigare Västra hälsostation)

Tidsbokning mån-fre kl. 8–16
telefon 019 520 4351

Askolinsväg 1 A
06100 Borgå

Om du behöver brådskande vård, du kan komma till Näse hälsocentralens mottagningen utan tidsbeställning mån–tors kl. 8–17 och fre kl. 8–16.

Kom in genom huvuddörren och anmäl dig med anmälningsautomaten. Automaten ger dig ett könummer till huvudentréhallens serviceställe där det bedöms hur brådskande vårdbehovet är.  I samband med detta bestäms det om du behöver en skötar- eller läkarmottagning.

Barn prioriteras när det bedöms hur brådskande behovet av vård är. En på förhand gjord symptombedömning i tjänsten Omaolo gör det lättare och snabbare för vårdarna i servicestället att bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är.

Icke-brådskande mottagningen fungerar i Näse verksamhetsställe mån–fre kl. 8–16.

Tfn 019 520 4351