Hälsocentralens telefontjänst är överbelastad - huvuddelen av de för mässling exponerade har man redan nått per telefon