Hälsocentralens brådskande mottagning betjänar normalt under renoveringen